Mediatonicin metodi

Mediatonic ja tekijäyritys tekevät rahoitus- ja tuotekehityssopimuksen, jossa määritellään mm. kehitettävän tuotteen tekeminen, jatkokehittäminen, projektin kustannukset ja maksupostit, tuotantopalkkiot, jakelu, promootio ja markkinointi, rojaltien laskuttaminen ja muut hallinnolliset seikat sekä tuottojen jako.
Projektissa on mukana Mediatonicin kustantama ulkopuolinen alaan erikoistunut projektiasiantuntija, joka huolehtii projektikatselmuksista ja toimii tekijäyhtiön neuvonantajana. Mediatonic toimii projektin tekemisen ajan ikään kuin asiakkaana ja osallistuu rinnakkaistuotteiden ja kaupallistamisen suunnitteluun.

Tuotteen valmistumisen yhteydessä Mediatonicille syntyy rojaltioikeus tuotteen myyntkatteesta sen mukaan, mitä on sovittu ja rahoitettu. Mediatonic pyrkii aina olemaan hankkeessa osa- tai vähemmistörahoittaja. Muu rahoitus voi olla TEKES-rahoitusta tai muita julkisia rahoitus- ja tukimuotoja, yrityksen omaa rahaa, pääomasijoituksia tai kustantajan osarahoitusta.

Tuotteen oikeudet jäävät tekijäyritykselle. Tavoitteena on, että tuotteelle syntyy jatko-osia ja rinnakkaistuotteita. Niistä tehdään aina uusi rahoitus- ja lisenssisopimus.