Mihin ja miten sijoitamme

Sijoituskohde on peli tai mediatuote, joka ei ole kertaluontoinen projekti vaan toistettava tai kokonaan monistettava tuote.

Yrityksen omistuspohjan ja taloudellisen perustan on oltava terve. Sen ei tarvitse kuitenkaan olla ongelmaton, koska uskomme, että menestyvä tuote korjaa monta yrityksen ongelmaa.

Autamme siinä, miten tuotteen oikeudet voidaan pitää tekijäyrityksellä itsellään ja tuotteesta tuleva liikevaihto saadaan kasvamaan. Oman rahoituksen avulla tekijäyrityksen neuvotteluasemaa parannetaan ja rojaltiosuutta kasvatetaan. Samalle sekä tekijäyrityksen että Mediatonicin rojaltiosuuteen saadaan lisää arvoa.

Tuotteella oltava merkittävä kansainvälinen markkinapotentiaali sekä mahdollisuuksia tuote- ja kanavalaajennuksiin. Taustalla on esimerkiksi jo onnistunut esikaupallistaminen tai menestystä toisissa kanavissa.

Tähän asti julkista tukea ja rahoitusta on saanut toimintaedellytysten parantamiseen. Me haluamme parantaa toimintaa eli tuotetta, sen menestyminen ratkaisee yrityksen menestymisen.

Mediatonic-fund rahoittaa valitsemiaan tuotteita osarahoittajana. Projektien koko on mieluiten alle kuin yli miljoona euroa. Mediatonicin sijoitusosuus on muutamia satoja tuhansia euroja. Juuri se kokoluokka, joka on jäänyt varhaisvaiheen yritysrahoituksen ja useiden miljoonien eurojen pääomasijoitusten väliin ja kehnolle hoidolle.